Общи условия

За ползване на предоставяните от www.sillco-workshop.com услуги

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които интернет магазина www.sillco-workshop.com предоставя услуги на потребителите/клиентите си. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Съгласен съм с Общите условия“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.sillco-workshop.com са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

3. Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на www.sillco-workshop.com имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи технически характеристики или възможности. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти, за които са предназначени. Изображенията на продуктите, също така не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично опоменато), количество, окомплектовка, технически характеристики и възможности. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговецът имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това.

4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си кошница. След кликане на бутона „ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.

5. www.sillco-workshop.com си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките или материалите за тях не са достъпни в момента. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции:

• възстановяване на сумите;
• отказ от поръчката;
• заместваща поръчка;
• изчакване на нова доставка.

6. Договорните езици са български или английски, а обявените на сайта цени са в български левове или в евро със ДДС. Сайтът поддържа българска и английска версия.

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер , www.sillco-workshop.com се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. www.sillco-workshop.com, не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Гаранционни условия и срокове

8. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. За доставка на поръчки транспортът се заплаща изцяло от потребителя/клиента в зависимост от тарифите на предпочетената куриерска фирма.

9. Плащането се извършва по някой от следните начини:

– Чрез наложен платеж;
– С банков превод;
Права и задължения на потребителя/ клиента

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.sillco-workshop.com.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява www.sillco-workshop.com за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката.
14. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди www.sillco-workshop.com с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката.

15. Всеки потребител, независимо дали е клиент на www.sillco-workshop.com се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.sillco-workshop.com услуги;
• да уведомява незабавно www.sillco-workshop.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети www.sillco-workshop.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
16. Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката.

Права и задължения на www.sillco-workshop.com

17. www.sillco-workshop.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18. www.sillco-workshop.comима право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.sillco-workshop.com.

19. www.sillco-workshop.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.sillco-workshop.com да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

20. www.sillco-workshop.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.sillco-workshop.com

21. www.sillco-workshop.com след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност и добър външен вид на всеки артикул преди да бъде изпратен.

22. www.sillco-workshop.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.sillco-workshop.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.sillco-workshop.com

23. www.sillco-workshop.com има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Лични данни и тяхната защита

24. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.sillco-workshop.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

25. www.sillco-workshop.com гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. www.sillco-workshop.com защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.sillco-workshop.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

26. www.sillco-workshop.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. www.sillco-workshop.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

27.www.sillco-workshop.com има право да събира и използва информация регистрирани.

28.Информацията по предходния член може да бъде използвана от www.sillco-workshop.com, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@sillco-workshop.com. www.sillco-workshop.com събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които www.sillco-workshop.com ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Изменения и терминология

28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.sillco-workshop.com, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. www.sillco-workshop.com се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то www.sillco-workshop.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

29. Под „Потребител/клиент“, респ. само „потребител“ и само „клиент“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.sillco-workshop.com на своя компютър.

30. Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

31. Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката.

32. Интернет магазинът www.sillco-workshop.com е наричан за краткост „търговецът“ или „дружеството“.